rashonden of kruisingen

http://jooble.co.nl      
http://jooble.org      

Voor- en nadelen van een rashond

Het kiezen van een rashond heeft voor- en nadelen. Om een afgewogen keuze te kunnen maken, is het raadzaam u goed te informeren over het ras of de rasgroep van uw keuze. Dit kan via internet, boeken, rasverenigingen, fokkers en eigenaren die één of meerdere honden van dat ras hebben. Maar ook een dierenarts kan u wijzen op rasspecifieke eigenschappen van een hond.

vet verliezen

Rashond: de voordelen
De keuze voor een rashond kan ingegeven worden door uw voorkeur voor bepaalde, specifieke eigenschappen in het gedrag, de aard en/of het uiterlijk van de hond. Dit is dan ook het grote voordeel van een rashond: u kunt van tevoren goed inschatten wat voor hond u ongeveer gaat krijgen. Toch is het niet zo makkelijk als het lijkt. Onderlinge individuele verschillen binnen één en hetzelfde ras kunnen erg groot zijn. Zeker wanneer het om een populair ras gaat dat net omwille van die populariteit veel gefokt wordt. Maar ook binnen een nest kunnen er grote individuele verschillen voorkomen. Niettemin kunt u met een rashond in meerdere mate voorzien waar u mee te maken gaat krijgen.

Rashond: de nadelen
Naast het voordeel dat u bij een rashond redelijk kunt inschatten met wat voor hond u te maken gaat krijgen, kent een rashond ook zijn nadelen. Zo is een rashond beduidend duurder in aankoop dan een rasloze hond.
De verwachtingen over de gezondheid van een rashond zijn soms minder positief. Veel rassen kennen erfelijke aandoeningen zoals (ernstige) heup, knie of elleboogproblemen, epilepsie en oogziekten.
Over het algemeen leven niet-rashonden langer dan vergelijkbare rashonden. Informeer u goed over de voorkomende afwijkingen of ziektes die gepaard kunnen gaan met het ras van uw keuze.

Kruisingen of bastaards
De begrippen 'kruising' en 'bastaard' worden nog wel eens door elkaar gebruikt. Voor alle duidelijkheid maken we hier een onderscheid tussen beide. Onder een kruising verstaan we een hond welke voortkomt uit een rashond als moederhond en een rashond als vaderhond. Echter, omdat vader en moeder niet van hetzelfde ras zijn noemen we het een kruising. Bij een bastaard gaan we uit van rasloze vader en/of rasloze moederhond.
Bij een kruising valt er nog enigszins te voorzien hoe de pups als volwassen hond zullen zijn. Zo zullen zij qua uiterlijk op vader of moeder lijken, of van beide iets weg hebben. Ook met betrekking tot het gedrag kan men in zekere mate bepaalde eigenschappen gaan voorspellen, ook al is van tevoren niet te bepalen welke eigenschappen de pup van de moeder zal overerven en welke van de vader. Ook al gaat u voor een kruising en maakt het u niet uit van welke hond uw pup het meest overerft, ga wel zorgvuldig de vader- en moederhond goed natrekken. Welk gedrag hebben zij, zijn ze gezond en passen ze qua ras een beetje bij elkaar?
Bij een bastaard is het volledig koffiedik kijken. Vaak is er sprake van een zogenaamde 'gelegenheidsdekking'. Dit is een dekking die per ongeluk heeft plaatsgevonden en waarbij de vader- en moederhond niet van tevoren zijn uitgekozen. Ook komt het voor dat het niet bekend is wie de vaderhond is. Tenslotte kan een teef ook meerdere keren gedekt zijn door verschillende honden. Hierdoor kunnen er zeer uiteenlopende pups geboren worden.
Wanneer een hond voortkomt uit rasloze ouderhonden, valt er helemaal niet te voorspellen wat voor soort hond het zal worden. Eigenschappen van verre voorouders kunnen weer naar voren komen, zowel qua uiterlijk, formaat, als gedrag. Bij een bastaard is het dus afwachten geblazen. Dit kan een groot nadeel zijn.
Een voordeel van dergelijke honden is vaak wel de goede gezondheid. Doordat er generaties lang niet binnen één ras is gemengd, is er sprake van veel 'vreemd' bloed. Dat wil zeggen dat erfelijke aandoeningen die bij bepaalde rassen nog al eens voorkomen, bij bastaards niet of nauwelijks voorkomen. Een bastaard heeft dus wel degelijk ook zijn voordelen.

Samenvattend
Het voordeel van een rashond is voornamelijk dat u een betere inschatting kunt maken qua uiterlijk en gedrag. Nadeel zijn de hoge aankoopprijs en een mogelijke mindere gezondheid en levensverwachting. Wat u echter ook kiest: rashond, kruising of bastaard, u kunt aan allen een hele fijne kameraad hebben.